Stoisko Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. na Jarmarku św. Dominika

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Zarząd i Dyrekcja Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. zapraszają na stoisko Szpitala w ramach projektu „Pomorskie dla Zdrowia” podczas Jarmarku św. Dominika. Stoisko będzie otwarte w dniach 13 i 14 sierpnia, w godzinach 12.00–18.00 w Gdańsku na Targu Węglowym. Każdy odwiedzający nasze stoisko będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań oraz porad lekarskich.

Czytaj dalej...

Zmiana wewnętrznych numerów telefonów w Szpitalu św. Wincentego

Z dniem 4 czerwca 2016 dotychczasowe wewnętrzne numery telefoniczne Szpitala św. Wincentego z zakresu od 500 do 599 uległy zmianie na odpowiednio od 800 do 899. W celu połączenia z numerem wewnętrznym prosimy wybrać numeru 58 7260 oraz końcówkę numeru wewnętrznego (szczegółowy spis numerów wewnętrznych znajduje się w zakładce Kontakt, zmiany zostaną naniesione z chwilą przełączenia).

Czytaj dalej...

WYNIKI KONKURSU – OGŁOSZENIE NR 4/2016 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ZARZĄD SPÓŁKI SZPITALE WOJEWÓDZKIE W GDYNI SP. Z O.O. ul. Powstania Styczniowego 1, 81 – 519 Gdynia działając na podstawie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z 2011 r.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz. 618) OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA POPULACJI ok. 300 tyś. w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r. na pokrycie zobowiązań objętych niniejszym zakresem Udzielający Zamówienia przeznacza środki finansowe

Czytaj dalej...