Nowy przyspieszacz liniowy (akcelerator) w Zakładzie Teleradioterapii

Dnia 24.05.2017r. odbyła się uroczystość oddania do użytku przyspieszacza liniowego (akceleratora). W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce na 2016 r.” Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia na zakup akceleratora. Całkowity koszt instalacji akceleratora: 8.263.680 zł, dofinansowanie z MZ: 6.715.000 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 1.500.000 zł. W marcu aparat przeszedł niezbędne testy. Pacjenci korzystają z radioterapii przy użyciu aparatury od 20 kwietnia 2017 r. Zakup akceleratora był konieczny z

Czytaj dalej...