W Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni powstanie pierwszy na Pomorzu bank mleka kobiecego

Już wkrótce w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni powstanie jedyny na Pomorzu bank mleka kobiecego – placówka, która umożliwiać będzie karmienie naturalnym pokarmem noworodki i niemowlęta, które z przyczyn medycznych lub losowych nie mogą być karmione mlekiem własnej mamy. Na stworzenie tego miejsca „Szpitale Pomorskie sp. z o.o.” otrzymają blisko 415 000 zł dotacji ze środków Ministerstwa Zdrowia.   Środki na ten cel pozyskane zostały z programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla

Czytaj dalej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 14/2017/W

O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 14/2017/W ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ODDZIALE KARDIOCHIRURGII – ZAKRES CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARSKIE, PERFUZJONIŚCI (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85141200-1Usługi świadczone przez pielęgniarki).

Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT dot.: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  (Nr 12/2017): – zakres czynności: świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy Działając w imieniu spółki: Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia uprzejmie informuję, iż przesuwamy terminy składania i otwarcia ofert konkursu Nr 12/2017. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do godziny 10:00 dnia 14.11.2017 roku. TERMIN OTWARCIA OFERT

Czytaj dalej...

Ponad 3 mln zł na nowy tomograf komputerowy w szpitalu w Wejherowie

W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie, będącym w spółce „Szpitale Pomorskie”, uruchomiony zostanie 64-rzędowy aparat TK do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D. W uroczystości, która odbędzie się w najbliższą środę, 8 listopada, o godz. 13, w Pracowni Tomografii Komputerowej szpitala, będą uczestniczyć marszałkowie Mieczysław Struk i Paweł Orłowski. Aparat służy do wykonywania najbardziej zaawansowanych badań diagnostycznych metodą wielowarstwowej tomografii komputerowej. Zapewnia najwyższą wydajność i jakość obrazowania, podnosząc jednocześnie standard świadczonych usług medycznych w wejherowskiej placówce. Tomograf SOMATOM Perspective firmy

Czytaj dalej...

ZAWIADOMIENIE OFERENTÓW O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU, W TYM O WYBORZE ŚWIADCZENIODAWCY

ZAWIADOMIENIE OFERENTÓW O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU, W TYM O WYBORZE ŚWIADCZENIODAWCY Nr postępowania: 1/2017 Przedmiot : wykonywanie świadczeń zdrowotnych – diagnostyczne badania obrazowe rezonansu magnetycznego Udzielający zamówienie: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81 – 591 Gdynia Szczegóły w załączniku. Rozstrzygniecie Źródło: KRiS

Czytaj dalej...

WYJAŚNIENIA TREŚCI SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z OPISEM BADANIA W RAMACH TZW. PAKIETU ONKOLOGICZNEGO (SWKO) – Nr konkursu 1/2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z OPISEM BADANIA W RAMACH TZW. PAKIETU ONKOLOGICZNEGO (SWKO) – Nr konkursu 1/2017 Wyjaśnienia konkursowe Źródło: KRiS

Czytaj dalej...