Plan szpitala

Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1

plan

Administracja 6
Izba Przyjęć Internistyczna 9
 Izba Przyjęć Ogólna 3
 Izba Przyjęć Onkologiczna 5
 Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna 4
 Kaplica 26
 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5
Oddział Chemioterapii Dzienny 8
 Oddział Chirurgii Dziecięcej 2
 Oddział Chirurgii Onkologicznej 5
Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 6
Oddział Dermatologii Dzienny 6
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 4
Oddział Ginekologii Onkologicznej 5
Oddział Okulistyczny 9
Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Terapii Noworodka 26
Oddział Onkologii Klinicznej (Chemioterapia) 26
Oddział Pediatryczny 2
Oddział Pulmonologiczny 2
Odział Radioterapii A i B 26
Poradnia Chemioterapii 8
Poradnia Chirurgii Onkologicznej 2
Poradnia Dermatologiczna 6
Poradnia Kardiologiczna 9a
Poradnia Okulistyczna 9a
Poradnia Medycyny Pracy 8
Poradnia Onkologiczna 2
Portiernia/Sklep 10
Pracownia Endoskopii 2
Stacja Dializ „Diaverum” 27
Zakład Brachyterapii 8
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 28
Zakład Diagnostyki Obrazowej (Mammografia, USG piersi, Tomografia  komputerowa) 26
Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG) 3
Zakład Medycyny Nuklearnej 7
Zakład Patomorfologii 1
Zakład Teleradioterapii 26a