Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 • Oddział

  Główne zadania oddziału:

  Inwazyjne leczenie Pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, zabiegi ablacji RF zaburzeń tymu serca, zabiegi implantacji stymulatorów i kardiowerterów CRT-P, CRT-D

  Profil zabiegowy oddziału obejmuje:

  zabiegi implantacji stymulatorów i elektrofizjologii, zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej, hemodynamiki.

  Wyposażenie oddziału:

  • Angiograf- Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
  • Ramię C- RTG, Sala operacyjna
  • Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego- 7 łóżek
  • Aparaty do echokardiografii do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
  • Aparatura do ablacji RF

   

  Pracownie na terenie oddziału:

  Pracownia Elektrostymulacji i Elektrofizjologii
  Pracownia Kardiologii Inwazyjnej i Hemodynamiki

  Statystyka oddziału:

  Ilość Pacjentów rocznie: 669
  Ilość operacji rocznie: średnio 2321
  Ilość łóżek: 7, 7 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

  Podstawy przyjęcia na oddział:

  TRYB OSTRY: Pacjenci przyjmowani są na Oddział przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.
  TRYB PLANOWY: Wedle książki przyjęć planowych.

 • Zespół

  Kierownik Oddziału:
  lek. med. Paweł Miękus (specjalista kardiologii)

  Z-ca Kierownika:
  dr. n. med. Małgorzata Rzyman, specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych

  Pielęgniarka koordynująca:
  mgr Anna Fiedorowicz, specjalista w zakresie pielęgniarstwa kardiologicznego

 • Kontakt

  tel. Sekretariat: 58 7260 889
  e-mail: o.kardiologiczny@szpitalwincentego.pl