Oddział Neurologiczny i Udarowy

 • Oddział

  Główne zadania oddziału:

  Kompleksowe leczenie udarów mózgu, w tym leczenie trombolityczne.
  Leczenie i diagnostyka chorób neurologicznych (m.in. chorób zwyrodnieniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego, bólu głowy, padaczki, guzów Ośrodkowego Układu Nerwowego.

  Wyposażenie oddziału:

  • pracownia EEG
  • pracownia dopplerowska
  • w oddziale udarowym pięć stanowisk intensywnej opieki medycznej (kardiomonitory)
  • Holter- EEG
  • Holter-RR

   

  Podstawy przyjęcia na oddział:

  TRYB OSTRY: Pacjenci przyjmowani są na Oddział przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

  Wypisy w Oddziale:

  Codziennie między godz. 13:00-14:00

 • Zespół

  Kierownik:

  lek. med. Agata Tomczak
  (specjalista neurologii)

  Z-ca Kierownika:

  lek. Beata Szczygielska-Smela

  Pielęgniarka oddziałowa:

  mgr Monika Brzeszczyńska

 • Kontakt

  tel. 58 7260 813
  e-mail: o.neurologiczny@szpitalwincentego.pl