Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

 • Oddział

  Główne zadania oddziału:

  Głównym celem procesu leczniczego w Oddziale jest uzyskanie u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem mózgu lub urazem rdzenia kręgowego poprawy wydolności funkcjonalnej ograniczającej w maksymalnym możliwym do uzyskania stopniu, zależność od pomocy otoczenia.

  Oddział realizuje wyznaczone cele poprzez:

  • kompleksową fizjoterapię opartą o stosowane metody tradycyjne oraz fizjoterapeutyczne koncepcje neurofizjologiczne u pacjentów:
   – z zaburzeniami funkcji mózgu ( z niedowładami po udarach, urazach mózgu)
   – z zaburzeniami funkcji rdzenia kręgowego
   – z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofiami mięśniowymi
  • zapewnienie 24 godzinnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
  • zapewnienie specjalistycznej diagnostyki i terapii psychologicznej oraz neurologopedycznej
  • terapię zajęciową i Arteterapie pomagającą przełożyć poprawę wydolności ruchowej pacjenta na poprawę wydolności w zakresie czynności dnia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy funkcji ręki
  • zabezpieczenie całodobowego dostępu do specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej w razie zaistnienia wskazań zdrowotnych.
  • zabezpieczenie całodobowego dostępu do specjalistycznych konsultacji lekarskich
  • rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb socjalnych pacjenta i ukierunkowanie wsparcia w tym zakresie przez kontakt z pielęgniarką społeczną w Szpitalu.

   

  Ponadto Oddział prowadzi:

  • konsultacje z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii u pacjentów leczonych w innych Oddziałach Szpitala
  • opiekę i wsparcie dydaktyczne dla studentów studiów wyższych kierunku fizjoterapia ( praktyki studenckie)
  • szkolenie i prowadzenie instruktaży dotyczących opieki dla rodzin pacjentów przebywających w Oddziale

   

  Pacjenci są przyjmowani  do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej na podstawie:

  Skierowania wystawionego na kuponie RUM przez lekarzy  oddziałów  neurologii i leczenia udarów mózgu, oddziałów neurochirurgicznych a w wyjątkowych przypadkach także  z oddziałów  intensywnej terapii, oddziałów chirurgii ogólnej oraz oddziałów  chorób wewnętrznych.

  Wypełnionego wniosku o przyjęcie  do Oddziału  Rehabilitacji Neurologicznej  zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala (wniosek).

 • Zespół

  Kierownik Oddziału:

  lek. med. Magdalena Burdon

  Pielęgniarka oddziałowa:

  Agnieszka Dynek

 • Kontakt

  Telefony:

  Dyżurka pielęgniarska 58 72 60 858
  Dyżurka lekarska 58 72 60 637

  e-mail: o.reh_neurologicznej@szpitalwincentego.pl