Zarząd

Prezes Zarządu:
Jolanta Sobierańska-Grenda

Wiceprezes Zarządu:
Dariusz Nałęcz
Andrzej Zieleniewski

 

Sekretariat Zarządu:
tel. 58 72 60 119 lub 58 72 60 331
fax. 58 72 60 332


Rada Nadzorcza:

Zbigniew Bonarski
Michał Potocki
Michał Trowski
Monika Tomaszewska
Arkadiusz Kraszkiewicz


Dyrektorzy:

Dyrektor ds. Finansowych
Adam Główczewski

Dyrektor HR
Danuta Polańska

Dyrektor ds. Techniczno – Eksploatacyjnych:
Andrzej Skrobotowicz

Główny Księgowy:
Magdalena Grzegorek

Dyrektor ds. Medycznych – lokalizacja Szpital Św. Wincentego a Paulo 
Jolanta Kłobukowska

Dyrektor ds. Medycznych – lokalizacja Szpital w Wejherowie
Bożena Czepułkowska

 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital Morski im. PCK
Beata Gronowska

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital Św. Wincentego a Paulo
Monika Jasinowska

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital w Wejherowie 
Beata Wieczorek – Wójcik

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – lokalizacja Szpital Zakaźny w Gdańsku
Hanna Necel