Psycholog

W Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni pacjenci mają możliwość korzystania z opieki psychologicznej. Psycholodzy zapewniają opiekę na każdym etapie leczenia zarówno pacjentom w trakcie hospitalizacji jak i leczonym ambulatoryjnie.

Chorym w trakcie diagnostyki choroby nowotworowej, leczenia chirurgicznego, chemioterapii, radioterapii, remisji i nawrotu choroby oraz w innych trudnych sytuacjach życiowych proponujemy następujące formy pomocy:

 • pomoc psychologiczna – poradnictwo, konsultacje, praca nad rozwiązaniem aktualnych
 • problemów pacjenta
 • wsparcie psychologiczne – emocjonalne, informacyjne, społeczne
 • indywidualne rozmowy z pacjentem i jego rodziną
 • konsultacje dla rodzin pacjentów hospitalizowanych, pacjentów ambulatoryjnych, osób,
 • które niedawno otrzymały diagnozę choroby nowotworowej
 • prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych dla pacjentów.

Na spotkanie z psychologiem nie jest wymagana rejestracja, czy też skierowanie – wystarczy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce potrzebę kontaktu z psychologiem.

Warto skorzystać z naszej pomocy, kiedy trzeba:

 • zadbać o siebie w trakcie leczenia,
 • wypowiedzieć swoje obawy i wyrazić swoje emocje,
 • przygotować się do operacji i zabiegów,
 • poprawić jakość swojego życia,
 • znaleźć odpowiedzi na trudne pytania i rozwiązać dręczące wątpliwości,
 • poprawić komunikację z najbliższymi,
 • uzyskać wsparcie i wiedzę,
 • lepiej radzić sobie ze stresem,

Drogi Pacjencie nie jesteś sam !!!
Możesz przy naszej pomocy i wsparciu wzmacniać sposoby radzenia sobie z chorobą
Możesz zadbać o swoją kondycję psychiczną, która ułatwi tolerowanie różnych form leczenia i
jego potencjalnych skutków ubocznych. To poprawi jakość Twojego życia.