Poradniki

Przewodnik Pacjenta Gdyńskiego Centrum Onkologii [pobierz]

Poradnik profilaktyki odleżynowej: ODLEŻYNY JAK IM ZAPOBIEGAĆ? PORADY DLA TYCH KTÓRZY OPIEKUJĄ SIĘ OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI, OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU I NIEPEŁNOSPRAWNYMI [Pobierz]

Poradniki fundacji „Tami i z powrotem”:

Celem akcji jest dostarczenie zainteresowanym – rzetelnej, fachowej wiedzy prezentowanej w zrozumiały i przystępny sposób.  Poradniki są dostępne bezpłatnie w ośrodkach onkologicznych w całej Polsce, jak również w formie elektronicznej na stronie naszej fundacji „Tami i z powrotem” (http://tamizpowrotem.org/pl/artykuly/poradniki)

Poradnik profilaktyki odleżynowej

Po diagnozie. Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin.

Poradnik stanowi podstawową informację na temat choroby nowotworowej, rodzajów jej leczenia oraz sposobów pomocy psychologicznej pacjentom dotkniętym tą chorobą.

Współpraca: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Licencja: American Cancer Society
Konsultacja medyczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Konsultacja psychoonkologiczna: dr Mariola Kosowicz

Seksualność kobiety w chorobie nowotworowej. Poradnik dla kobiet i ich partnerów.

Poradnik odpowiada na często zadawane pytanie – jak wygląda jakość życia seksualnego kobiet, których stan zdrowia został powikłany diagnozą choroby nowotworowej i zastosowanym leczeniem.

Współpraca: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Licencja: American Cancer Society
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Konsultacja medyczna: dr med. Piotr Sobiczewski
Konsultacja psychoonkologiczna: dr Mariola Kosowicz

Seksualność mężczyzny w chorobie nowotworowej. Poradnik dla mężczyzn i ich partnerek.

Poradnik stanowi uzupełnienie wiadomości o łagodzeniu bądź zniesieniu dysfunkcji erekcyjnej i płodności u mężczyzn.

Współpraca: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Licencja: American Cancer Society
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Konsultacja medyczna: dr med. Wojciech Rogowski
Konsultacja psychoonkologiczna: dr Mariola Kosowicz

Pomoc socjalna. Przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową.

Kompendium  wiedzy dotyczących orzecznictwa rentowego i poza rentowego oraz zbiór praktycznych wskazówek dla pacjentów i personelu medycznego zagubionych w gąszczu specjalistycznego języka aktów prawnych.

Współpraca: Wielkopolskie Centrum Onkologii
Konsultacja merytoryczna: mgr Dorota Gołąb
Opracowanie: mgr Arkadiusz Spychała, mgr Ilona Wicberger

Pielęgnacja pacjenta w chorobie nowotworowej.

Zalecenia przedstawione w poradniku mogą być wykorzystywane zarówno w opiece szpitalnej lub hospicyjnej, jak również domowej.

Współpraca: Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Opracowanie merytoryczne: Mgr Danuta Antoniak, Mgr Małgorzata Pankowska, Starsza pielęgniarka Danuta Jankowska, Licencjat pielęgniarstwa Justyna Bzowska, Mgr Monika Pawlak, Starsza pielęgniarka Danuta Grajda, Dr Karolina Pietruk, Mgr Magdalena Kaczorek, Mgr Monika Stoszewska

Chemioterapia i Ty. Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową.Poradnik wskazuje najlepsze sposoby postępowania podczas leczenia i pozwala zastosować metody odpowiednie dla poszczególnych rodzajów chemioterapii w celu zmniejszenia dokuczliwości powikłań.

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Licencja: National Cancer Institute of United States
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA. Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin.

W poradniku zawarte zostały wskazówki i zalecenia dotyczące aspektów żywieniowych, opracowane zgodnie z obecnym stanem wiedzy i porządkujące olbrzymią liczbę informacji w tym zakresie

Współpraca: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Opracowanie i konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, mgr inż. Iwona Sajór