Oddział Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych

 • Oddział

  Oddział znajduje się w strukturach Szpitala Morskiego im PCK Sp z o.o . Specjalizuje się w diagnostyce chorób wewnętrznych, endokrynologicznych i diagnostyce onkologicznej. Oddział współpracuje z Pracownią Endoskopową, Zakładem Radiologii i innymi oddziałami funkcjonującymi na terenie szpitala. Między innymi oddział przygotowuje pacjentów do żywienia dojelitowego( do założenia stomil odżywczej) i edukuje ich oraz ich rodziny do obsługi i pielęgnacji  tej Stomii odżywczej.

  Rocznie oddział przyjmuje około 1500 pacjentów.

  Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym i pilnym- przechodząc przez Internistyczną Izbę Przyjęć , która pełni dyżur całodobowo.

  Wejście na oddział

  Korytarz główny

  Oddział posiada:

  • 28 łóżek ( w tym 15 specjalistycznych regulowanych elektrycznie), 2 łóżka rezerwowe jako dostawki
  • gabinet zabiegowy- w którym wykonuje się- biopsję szpiku kostnego, nakłuci jamy otrzewnowej, opłucnej, zmianę opatrunków
  • pokój badań- przyjmowani są w nim nowoprzyjęci pacjenci, odbywają się w nim konsultacje,  badania pacjentów ;wywiady medyczne, kwalifikacje do przyjęcia w oddział, rozmowy z psychologiem rozmowy z rodzinami pacjentów
  • 2 toalety dla niepełnosprawnych osób z prysznicem i toaletą oraz wózkowaną do dyspozycji pacjentów leżących
  • toaletę dla odwiedzających
  • punkt pielęgniarski ( w nim znajduje się instalacja przyzywowa,
  • sala 2-osobowa do intensywnego nadzoru
  • 2 sale 4-osobowe; 5 sal 3-osobowych  z węzłem sanitarnym; 2 sale 2-osobowe z węzłem sanitarnym oraz 1 sala 1-osobowa z pełnym węzłem sanitarnym – izolatka oraz 1 sala 1-osobowa
  • w oddziale ponadto znajduje się:  aparat przyłóżkowy do RTG( współwłasność z Oddziałem Kardiologii), 3 kardiomonitory,1 pompa żywieniowa, 1 pompa przepływowa, automatyczne strzykawki ( 4 sztuki)

   

  Gabinet zabiegowy

  Gabinet lekarski

 • Działalność medyczna

  Obszar działalności medycznej Oddziału:

  • diagnostyka endokrynologiczna(testy hormonalne, diagnostyka radiologiczna, medycyna nuklearna, przygotowanie do ewentualnej interwencji chirurgicznej lub leczenia onkologicznego a także ambulatoryjnego)
  • przygotowanie do zabiegów chirurgicznych
  • diagnostyka pacjentów w zakresie: chorób wewnętrznych, kardiologicznych, gastroenterologii, hematologii, pulmonologii
  • przygotowanie pacjentów do dalszego leczenia: chirurgicznego( chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna); onkologicznego : radioterapii, chemioterapii: hematologicznego, diabetologicznego
  • prowadzenie pacjentów z powikłaniami po radio i chemioterapii( min przetaczanie krwi i jej preparatów ), po leczeniu chirurgicznym
  • przygotowanie pacjentów i ich rodzin do opieki nad nimi w domu/ innych placówkach ochrony zdrowia
  • świadczenie usług wewnątrzszpitalnych- konsultacje internistyczne, endokrynologiczne, w zakresie żywienia do i pozajelitowego oraz suplementowania doustnego( w oparciu o wytyczne POLSPENU)
  • edukowanie w zakresie diabetologii, profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej
  • edukowanie w zakresie opieki nad pacjentem wymagającym opieki długoterminowej; z PEG-iem, Jejunostomią, ze stomią, urostomią , zgłębnikiem nosowo-żołądkowym, pielęgnowania ran

 • Zespół

  Personel lekarski
  Kierownik Oddziału     

  Dr n med. Piotr Szafran
  Specjalista chorób wewnętrznych
  Specjalista endokrynolog

  Lekarze     

  Jacek Stefaniuk
  Specjalista chorób wewnętrznych
  Specjalista medycyny pracy
  Lekarz transfuzjolog Szpitala Morskiego im PCK
  Joanna Pokrzywnicka
  Specjalista chorób wewnętrznych
  Specjalista endokrynolog
  Elżbieta Kłoda
  Specjalista chorób wewnętrznych
  Specjalizacja geriatryczna( w trakcie)
  Janina Stecka- Wierzbicka
  Specjalista chorób wewnętrznych
  Anna Habasińska
  Specjalista chorób wewnętrznych

  Lekarze rezydenci     

  D.Kowal – Gładkowska
  D. Jarosz,
  E. Stepnowska,
  I. Grabowska- Mrozowicz,
  A. Wojtczak,
  M. Jankowska,
  K. Bartelik

  Lekarze oddziału  zajmują się pacjentami przebywającymi w oddziale, zajmują się również konsultacjami w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii, prowadzą  leczenie żywieniowe u wymagających tego pacjentów.

  Personel pielęgniarski
  P O Pielęgniarki Oddziałowej:     

  Mgr Beata Góralska
  Specjalista w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, po kursie kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych HEN

  Zespół pielęgniarski     

  Mgr Barbara Jakusz
  Specjalista w zakresie pielęgniarstwa diabetologicznego, Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych HEN
  Krystyna Jasińska pielęgniarka zabiegowa
  Specjalista w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego
  Domagała Wanda
  specjalizacja  pediatryczna
  Czarnowska Beata
  licencjat pielęgniarstwa, po kursie kwalifikacyjnym z  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
  Cieślik  Joanna
  licencjat pielęgniarstwa
  Bobrek Elżbieta
  starsza pielęgniarka
  Kowalewska Barbara
  starsza pielęgniarka, po kursie kwalifikacyjnym z  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
  Machulska Marlena
  magister pielęgniarstwa
  Maciejewska Anna
  starsza pielęgniarka, doświadczenie w podawaniu leków cytostatycznych
  Mielewczyk Sabina
  starsza pielęgniarka, pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z  pielęgniarstwa zachowawczego
  Ogonowska Iwona
  starsza pielęgniarka,  po kursie kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa paliatywnego
  Pawela Iwona
  licencjat pielęgniarstwa
  Penkowska Maria
  magister pielęgniarstwa
  Pietroń Katarzyna
  starsza pielęgniarka
  Rokowska-Pikoń Jolanta
  starsza pielęgniarka, pielęgniarka po kursie z pielęgniarstwa zachowawczego
  Backiel Dorota starsza pielęgniarka
  Skorupa Elżbieta
  starsza pielęgniarka, po kursie kwalifikacyjnym z  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
  Urbanowicz Alicja
  starsza pielęgniarka
  Pastwa Klaudia
  pielęgniarka, doświadczenie w podawaniu leków cytostatycznych
  Pionke Grażyna
  magister pielęgniarstwa
  Tuttkowska Anna
  magister pielęgniarstwa

  Ratownik medyczny     

  Łukasza Dunst
  ratownik medyczny

  Sekretarka medyczna     

  Mariola Nalewajko
  starsza sekretarka medyczna

  Pracownik administracyjno – gospodarczy     

  Danuta Jelińska
  starszy pracownik administracyjno- gospodarczy

  Lekarze rezydenci     

  D.Kowal – Gładkowska
  D. Jarosz,
  E. Stepnowska,
  I. Grabowska- Mrozowicz,
  A. Wojtczak,
  M. Jankowska,
  K. Bartelik

  Personel Pielęgniarski zajmuje się pacjentami w wieku podeszłym, chorymi na choroby nowotworowe, ze  schorzeniami  układu pokarmowego i oddechowego, prowadzona jest edukacja diabetologiczna, edukacja w zakresie opieki nad pacjentem po wypisie ze szpitala, zapewniamy na życzenie rodzin pacjentów Plan Opieki oraz pomagamy zapewnić ciągłość opieki w środowisku rodzinnym poprzez zorganizowanie Opieki Długoterminowej Domowej, miejsca w ZOL-u,Domu Opieki,  u pacjentów z ranami przygotowujemy plan opieki nad raną w warunkach domowych. Personel Pielęgniarski posiada kwalifikacje do : przetaczania krwi i jej preparatów-17 osób, do pielęgnowania ran- 6 osób, do obsługi Portów Dożylnych- 12 osób, wśród pielęgniarek są wykładowcy na kursach i specjalizacjach pielęgniarskich oraz wykładowca na AM w Gdańsku.

  Realizujemy kompleksowo świadczenia pielęgniarskie zgodnie z aktualną wiedzą, kwalifikacjami i możliwościami organizacyjnymi. Wśród nas są dwie pielęgniarki, które otrzymały Nagrodę Złotego Czepka oraz  3 pielęgniarki otrzymały Wyróżnienie za Pracę w Ochronie Zdrowia. Udzielamy się w wolontariacie i działaniach na rzecz Pielęgniarstwa w naszym województwie.

 • Kontakt

  Kierownik Oddziału
  (58) 72 60 233

  Pielęgniarka oddziałowa
  (58) 72 60 130

  Sekretariat
  Tel/fax: (58) 72 60 432

  Dyżurka lekarska
  (58) 72 60 225
  (58) 72 60 319

  Punkt pielęgniarski
  (58) 72 60 226

  Pielegniarka Edukator
  (58) 72 60 318