Oddział Onkologii i Radioterapii

 • Struktura oddziału

 • Historia

  Historia onkologii Szpitala Morskiego w Gdyni niewątpliwie związana jest z osobą Sue Ryder, która urodziła się w 1923r w Leeds w Anglii. W czasie II wojny światowej wstąpiła do Korpusu Pierwszej Pomocy Pielęgniarskiej, a następnie działała w brytyjskim wywiadzie koordynując ruch oporu w zajętej walkami Europie. W tym czasie miała okazję poznać wielu  Polaków i nabrać do nich wielkiej sympatii. Zaraz po wojnie organizowała transporty leków, materiałów opatrunkowych i żywności. Bywając wielokrotnie w Polsce zobaczyła ogrom zniszczeń i nieszczęść, co skłoniło ją do założenia fundacji charytatywnej swojego imienia. Organizacja ta budowała ośrodki o profilu leczniczym i opiekuńczym, które nazywała „domami”.

  W 1962r.  po konsultacjach z prof. Koszarowskim z Instytutu Onkologii w Warszawie oraz prof. Zielińskim z AMG zaproponowano wybudowanie na terenie szpitala pawilonu dla chorych na schorzenia nowotworowe. Sue Ryder dostarczyła na teren szpitala elementy obiektu, a także jego całe wyposażenie gospodarcze. W 1964r budynek został oddany do użytku, a ordynatorem oddziału tam założonego (wpierw Rentgenoterapii, a po sprowadzeniu radu – Radioterapii) została Halina Kleina-Dacewicz. Oddział początkowo posiadał  tylko 2 aparaty do teleradioterapii i wykonywał brachyterapię radem. Aby dalej sprostować zapotrzebowaniu na opiekę chorych na nowotwory w 1976r powołano Poradnię Onkologiczną, a w 1977 roku uzyskano dwa Curietrony i rozpoczęto brachyterapię narządów rodnych cezem. W 1985r zakupiono pierwszy przyśpieszacz liniowy Neptun 10p, a następnie w 1991r wymieniono zużyte  Curietrony na dwukanałowy Selectron.

  W 1989r dzięki staraniom Lady Sue Ryder udało się zawrzeć umowę z władzami państwowymi, według której miał powstać nowy budynek dedykowany chorym onkologicznym. Strona polska zobowiązywała się do wybudowania stanu zerowego, a Fundacja Sue Ryder do wybudowania dwupiętrowego budynku na 120 łóżek. Budynek powstał przy współpracy angielskich i polskich architektów, a zasadnicza część elementów konstrukcyjnych została wykonana w Wielkiej Brytanii. W 1994r nowy oddział onkologii z kolejną aparaturą (m. in przyśpieszacz liniowy Mevatron) rozpoczął pełną działalność.

  Na bazie Ośrodka Onkologii w Szpitalu Morskim w listopadzie 2005r powołano Pomorskie Centrum Onkologii łącząc wszystkie jednostki zorganizowane wokół diagnostyki i leczenia nowotworów. Jednym z kierunków rozwoju centrum był zakup kolejnych 2 przyśpieszaczy liniowych (Clinac) uzyskując w tym łącznie 4 przyśpieszacze (na 7 w województwie). W 2007r Pomorskie Centrum Onkologii zmieniło nazwę na Gdyńskie Centrum Onkologii

  W uznaniu zasług Sue Ryder została w 1978r podniesiona do godności baronowej, a na miejscowość tytularną wybrała miasto Warszawę.  Została wielokrotnie odznaczona m.in. Orderem Odrodzenia Polski, Orderem Imperium Brytyjskiego, nadano jej także tytuł honorowego obywatela Gdyni. Zmarła 2 listopada 2000r.

  Byli ordynatorzy Oddziału Radioterapii:

  • Lek. med. Halina Kleina-Dacewicz (1964r-1975r)
  • Dr med. Eugenia Jordan (1975r – 1997r)
  • Dr hab. med. Alicja Dziewulska-Bokiniec (1997r-1999r)
  • Lek. med. Elżbieta Kruszewska (1999r-2003r)
  • Lek. med. Wojciech Łuczak (II-X 2003r)
  • Dr med. Krzysztof Leśniewski-Kmak(2003-2006r)
  • Lek med. Dorota Filarska (2006r – obecnie)


  (na podstawie książki „Dzieje Szpitala na Kępie Redłowskiej” autorstwa Andrzeja Kolejewskiego oraz Kazimierza Małkowskiego)